Założenia programu Mieszkanie na start (projekt ustawy)

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy określającej zasady programu, który zastąpić ma „Bezpieczny kredyt 2 procent”. Nowy program przewiduje kilka form wsparcia, a wysokość dopłat i limitów ma być bardziej zróżnicowana. Jakie są założenia „Kredytu mieszkaniowego na start”?

Realizowany przez poprzedni rząd program wspierający mieszkalnictwo „Bezpieczny kredyt 2 procent” nie rozwiązał problemu dostępności mieszkań w naszym kraju. Wciąż wiele gospodarstw domowych nie może pozwolić sobie na zakup własnej nieruchomości na zasadach rynkowych z powodu wysokich stóp procentowych. „Kredyt na start” proponuje rozwiązania, które mają im w tym pomóc.

W projekcie ustawy opisane zostały 2 formy kredytu mieszkaniowego, które objęte będą rządowymi dopłatami. Program przewiduje uzyskanie kredytu hipotecznego, który będzie można przeznaczyć na budowę domu jednorodzinnego, jego wykończenie i/lub zakup działki budowlanej, a także na nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w tym wykończenie. Kredyt będzie można wykorzystać również na realizację inwestycji kooperatywy mieszkaniowej przez członka tej kooperatywy lub nabycie spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu. Aby ograniczyć możliwość spekulacji, wśród przedmiotów kredytowania nie ma nabycia prawa w ramach cesji umowy rezerwacyjnej lub deweloperskiej.

Drugi rodzaj kredytu przewidzianego w ustawie to kredyt konsumencki, który ma być przeznaczony na pokrycie części lub całości wydatków ponoszonych w związku z kosztami partycypacji lub wkładu mieszkaniowego. Jest to rozwiązanie, którego nie było w „Bezpiecznym kredycie 2 procent”.

Z dopłat będą mogły skorzystać osoby, które nie posiadają prawa do nieruchomości. Wyjątek stanowią gospodarstwa domowe, w których jest troje lub więcej dzieci. W nowym programie kredyt będzie mógł samodzielnie otrzymać jeden z małżonków, jeśli drugi posiadał już nieruchomości w ramach majątku odrębnego lub posiada prawo do nieruchomości w ustroju rozdzielności majątkowej. Kryterium wieku dotyczy jedynie gospodarstw jednoosobowych – kredytobiorca w momencie złożenia wniosku nie może mieć ukończonych 35 lat. Współkredytobiorcy, który nie są w związku małżeńskim, będą mogli otrzymać kredyt na preferencyjnych warunkach jedynie w przypadku nabycia prawa do nieruchomości jako współwłasność z równymi udziałami. Kredytobiorca nie może być stroną umowy innego kredytu hipotecznego, a dochody musi uzyskiwać w walucie polskiej.

Kredyt hipoteczny w ramach programu ma być udzielany na co najmniej 15 lat. Dopłaty będą dotyczyły pierwszych 60 rat, przez 5 lat obowiązywać będzie stałe oprocentowanie, a spłata odbywać się będzie w ratach malejących. Kwota dopłaty uzależniona będzie od liczby osób w gospodarstwie domowych – im więcej osób, tym wyższa dopłata. Wysokość dopłat ograniczać będzie również wysokość dochodów kredytobiorców, a także kwota kredytu hipotecznego.

Projekt ustawy przewiduje udzielanie 15 tys. preferencyjnych kredytów hipotecznych w kwartale. Limit ten nie będzie dotyczył pierwszego roku działania programu – w 2024 r. limit określono na poziomie 35 tys. wniosków. Program ma obowiązywać do końca 2027 roku.

Sprawdź także te artykuły...