Jak wycenić sprzedawaną nieruchomość do przygotowania oferty na portale internetowe

rzeczoznawca wyceniający mieszkanie

Jedną z trudniejszych rzeczy przy przygotowywaniu oferty sprzedaży mieszkania na portale internetowe jest określenie odpowiedniej ceny. Niekorzystne jest zarówno zawyżenie ceny, które skutkuje brakiem zainteresowania ofertą, jak i jej zaniżenie. Czym należy się kierować, wyceniając sprzedawaną nieruchomość?

Wycena nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż nie tylko określa jej wartość rynkową, ale powinna także stanowić dobry fundament pod negocjacje. Odpowiednia cena ofertowa zapewni sprzedającemu większe zainteresowanie ze strony kupujących i dzięki temu zwykle szybsze sfinalizowanie transakcji.

Częstym błędem popełnianym przez wystawiających mieszkanie na sprzedaż jest wskazanie w ofercie ceny oderwanej od aktualnej sytuacji panującej na rynku nieruchomości. Myślenie życzeniowe, czyli wystawianie mieszkania za cenę, która w żaden sposób nie odzwierciedla obecnych trendów i nie uwzględnia stanu mieszkania, powoduje zwykle, że oferta bardzo długo pozostaje na portalu, bo zainteresowanie nią jest znikome. Tymczasem ustalając cenę nieruchomości, należy wziąć pod uwagę szereg parametrów, które wpływają na wycenę mieszkania. Wśród nich jest rok budowy nieruchomości i jej stan prawny, lokalizacja, powierzchnia i układ pomieszczeń, piętro, na którym zlokalizowane jest mieszkanie, standard wykończenia i stan techniczny, a także dostępność piwnicy, garażu, ogrodu, czy miejsca parkingowego. Pod uwagę należy wciąż także aktualną sytuację na rynku nieruchomości i panujące trendy, komunikację w danej lokalizacji oraz plany związane z zagospodarowaniem przestrzennym najbliższej okolicy.

Po przeanalizowaniu wymienionych cech i parametrów nieruchomości warto także zorientować się, jakie są ceny konkurencyjnych ofert zamieszczanych na portalach z nieruchomościami. Trzeba pamiętać, że analizując portale z ogłoszeniami, mamy dostęp do cen ofertowych, czyli zazwyczaj wyższych w stosunku do tych, za które mieszkania faktycznie są sprzedawane. Pozwala nam to jednak porównać, jak inni sprzedający wyceniają lokale o zbliżonych parametrach i podobnej lokalizacji. W Internecie dostępne są także bezpłatne narzędzia, które służą do wyceny nieruchomości online. Po podaniu wymaganych informacji o mieszkaniu uzyskujemy orientacyjną kwotę, która mniej więcej pomoże nam określić, jaka może być wartość mieszkania. Podczas ustalania ceny nieruchomości można także zastosować podejście dochodowe, czyli oprzeć się na stopie zwrotu z inwestycji i na tej podstawie obliczyć cenę sprzedaży. Innym sposobem jest metoda kosztowa, która polega na tym, że należy obliczyć koszty odtworzenia nieruchomości i pomniejszyć je o wartość zużycia oraz koszty odtworzenia części składowych.

Do wyceny należy podejść obiektywnie – przeanalizować dobre i gorsze strony lokalizacji, wszelkie fizyczne wady mieszkania, policzyć, ile do tej pory zainwestowaliśmy w nieruchomość. Ustalając cenę nieruchomości, warto też postawić się w roli kupującego i zastanowić, ile sami bylibyśmy skłonni zapłacić za dane mieszkanie. Warto pamiętać, że cena, która zamieszczana jest na portalu internetowym, jest ceną wyjściową, powinna więc stanowić punkt wyjścia do negocjacji, a sprzedający musi liczyć się z tym, że najprawdopodobniej sprzeda mieszkanie taniej, niż wskazał w ogłoszeniu.

Sprawdź także te artykuły...