Sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku

sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku

Kiedy dziedziczymy mieszkanie, często jest tak, że z różnych powodów nie chcemy sami w nim zamieszkać. W takiej sytuacji dobrym wyjściem z sytuacji jest jego sprzedaż. Warto jednak pamiętać, że w niektórych sytuacjach taka transakcja rodzi obowiązek zapłaty podatku. Kiedy najlepiej sprzedać odziedziczone mieszkanie?

Spadkobiercy często zastanawiają się, kiedy najlepiej sprzedać otrzymane lokum. Można to zrobić od razu, ale trzeba wtedy pamiętać o konieczności zapłacenia podatku dochodowego.

Podatek przy sprzedaży mieszkania

Przed nowelizacją przepisów było tak, że nie można było sprzedać odziedziczonego mieszkania przez 5 lat od momentu nabycia spadku, jeśli chciało się uniknąć zapłaty podatku. Aktualne przepisy mówią zaś, że 5 lat również musi minąć, ale liczymy je od momentu, kiedy właściciel mieszkania (spadkodawca) je nabył. W większości przypadków więc nie musimy się przejmować tym ograniczeniem.

Jeśli jednak zdarzyło się, że odziedziczymy lokum, które zostało kupione później niż 5 lat temu, to podatku nie trzeba płacić również wówczas, jeżeli pieniądze uzyskane z transakcji przeznaczymy na realizację własnych celów mieszkaniowych (np. kupno nieruchomości dla siebie). W takiej sytuacji możemy skorzystać z ulgi mieszkaniowej, a na wydanie środków mamy aż 3 lata.

Otrzymanie spadku wiąże się również z koniecznością zapłaty podatku od spadków i darowizn. Jednak najbliżsi zmarłego, czyli: rodzice, dzieci, rodzeństwo, małżonkowie, wnuki, dziadkowie, a także rodzice i dzieci adopcyjne nie muszą tego robić. Trzeba jednak pamiętać o złożeniu w urzędzie skarbowym formularza SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy od otrzymania spadku.

Kiedy można sprzedać odziedziczone mieszkanie?

Podstawą do dysponowania nieruchomością otrzymaną w spadku jest podział majątku, który odbywa się u notariusza. Na taką wizytą powinny udać się wszystkie osoby wymienione w testamencie, aby poznać stan prawny mieszkania, które pozostawił zmarły.

Dokumentem, który potwierdzi nasze prawa do nieruchomości, jest akt notarialny potwierdzający jej nabycie. Następnie należy wprowadzić zmiany w księdze wieczystej i wpisać nowego właściciela mieszkania.

Jeśli dopełnimy wyżej wymienionych formalności, możemy legalnie sprzedać lokum, ale gdy zależy nam, aby uniknąć płacenia podatku dochodowego, to warto poczekać wymagane 5 lat albo skorzystać z ulgi mieszkaniowej.

Sprzedaż mieszkania ze spadku – formalności

Aby dokonać transakcji sprzedaży, należy zgromadzić następujące dokumenty:

  • zaświadczenie, które potwierdzi brak zaległości finansowych w stosunku do spółdzielni lub wspólnoty,
  • zaświadczenie o wymeldowaniu mieszkańców,
  • odpis z księgi wieczystej.

Warto również pamiętać, że w ustaleniu ceny transakcji pomoże nam wycena, zlecona rzeczoznawcy majątkowemu. Dzięki temu jesteśmy w stanie zmaksymalizować swój zysk i sprzedać mieszkanie za tyle, ile rzeczywiście jest warte.

Sprawdź także te artykuły...