Wynajem mieszkania firmie

wynajem mieszkania

Firmy często poszukują mieszkań dla swoich pracowników lub jako siedziby swojej działalności. Wśród plusów wymienić można na pewno fakt, że firmy o stabilnej pozycji na rynku dają pewność terminowych płatności oraz są w stanie zaakceptować wyższą stawkę czynszu niż osoba fizyczna nieprowadząca działalności fizycznej. Przed podpisaniem umowy najmu warto jednak zapoznać z kilkoma ważnymi informacjami.

Wynajem na cele mieszkaniowe czy użytkowe?

Jeżeli mieszkanie zostanie wynajęte firmie na cele mieszkaniowe, wynajmujący będzie korzystał ze zwolnienia z VAT. Jeżeli natomiast firma będzie w tym lokalu mieszkalnym prowadzić działalność gospodarczą, wówczas taki wynajem opodatkowany będzie podatkiem VAT w wysokości 23%. W związku z tym, jeżeli obroty wynajmującego przekroczą rocznie 200 tys. zł, to do usługi najmu dochodzi obowiązek doliczenia podatku VAT. Jeśli obroty nie przekroczą wyżej wskazanej kwoty, to podatku VAT doliczać nie trzeba. Ze względu na te przepisy podatkowe istotne jest, aby w umowie najmu znalazły się zapisy dotyczące celu, w jakim dana nieruchomość jest wynajmowana. Cel ten będzie miał również wpływ na stawkę podatku od nieruchomości. Dokładne stawki tego podatku ustala gmina, na której terenie dana nieruchomość się znajduje. Niemniej, zawsze są one znacznie wyższe od stawek dla lokali przeznaczonych na cele mieszkaniowe. Dodatkowo wynajem mieszkania na cele użytkowe może wiązać się z wyższymi opłatami ponoszonymi na rzecz wspólnoty mieszkaniowej czy spółdzielni.

Wynajem mieszkania firmie a eksmisja

W przypadku wynajmu nieruchomości firmie na cele mieszkaniowe w stosunku do zamieszkujących je osób obowiązują przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, w tym przepisy ograniczające możliwość eksmisji lokatorów. Chodzi tu szczególnie o zakaz eksmisji na tzw. „bruk” oraz zakaz eksmisji w okresach ochronnych. W tym aspekcie korzystniejszy dla wynajmującego będzie wynajem mieszkania firmie na cele użytkowe, bowiem w tym przypadku nie stosuje się przepisów o ochronie praw lokatorów.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Gdy mieszkanie zostaje wynajęte firmie na cele mieszkaniowe warto w umowie najmu zawrzeć zapisy zabezpieczające interes wynajmującego, jak np. obowiązek zapłaty kaucji, weksel lub gwarancja bankowa wystawiona przez bank firmy – najemcy. To powinno zabezpieczyć właściciela nieruchomości, jeśli w wynajmowanym mieszkaniu dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeń czy zniszczeń. Natomiast wynajmując lokal mieszkalny firmie na cele użytkowe należy zweryfikować rodzaj działalności, która będzie miała być prowadzona w mieszkaniu i ustalić czy lokal może zostać przez najemcę dostosowany do potrzeb prowadzenia danej działalności. Rodzaj tej działalności ma znaczenie także ze względu na ryzyko, że może ona zostać uznana za naruszającą zasady dobrego sąsiedztwa. Nie może również naruszać lub ograniczać sąsiadom możliwości korzystania z części wspólnych nieruchomości. Warto także dookreślić prawa i obowiązki stron w zakresie możliwości zarejestrowania działalności gospodarczej pod adresem wynajmowanego lokalu.

Sprawdź także te artykuły...